> Geïntegreerde trajecten

Geïntegreerde trajecten

Geïntegreerde trajectenEen geïntegreerd traject is een scholingstraject van maximaal 1 jaar waarin beroepsonderwijs en het leren van de Nederlandse taal wordt gecombineerd. Het is toegankelijk vanaf taalniveau A1. ROC Midden Nederland combineert in dit traject beroepsonderwijs en het netwerk van leerbedrijven voor werk en stage, met als doel reïntegratie op de arbeidsmarkt.

Vak + Nederlandse taal

Een geïntegreerd traject is een gewone beroepsopleiding met theorie- en praktijklessen op school naast stages of werk in gecertificeerde leerbedrijven. De opleiding voldoet aan alle wettelijke kwaliteitseisen en bevat minimaal 850 uur. De deelnemer leert een vak en de Nederlandse taal tegelijk. Aan het einde van de opleiding haalt hij een mbo-diploma en beheerst hij voldoende Nederlands om het vak goed uit te voeren.

Daarnaast zijn er gedurende een jaar een aantal extra's:

  • extra aandacht voor beroepsgericht Nederlands (NT-2) tijdens en naast de vaklessen;
  • extra aandacht voor studievaardigheden in de Nederlandse situatie;
  • hulp bij het vinden van een stage- of werkplek;
  • extra begeleiding bij stages en werk, gericht op communicatie en omgaan met conventies op de Nederlandse werkvloer;
  • een opleidingsadvies, een tussenrapportage en een eindrapportage met conclusies en adviezen.

Geïntegreerde trajecten in Utrecht