> Nieuws

Nieuws

Netwerkcafé Utrecht
Regionaal nieuws

Tijdens het Netwerk café op dinsdagochtend 18 juni jl. verzorgden Jaco Ermstrang en Erik de Graaf van het LeerwerkLoket Utrecht een interactieve presentatie over het combineren van  leren en werken. De circa 63 bezoekers kregen informatie over (om)scholing en kansen op de arbeidsmarkt. Ook werd door de beide sprekers ingegaan op de ontwikkeling van een Leven lang Leren. Na afloop van de presentatie was er voor de deelnemers de mogelijk om in een individueel gesprek een persoonlijk loopbaanadvies te ontvangen.

03-07-2019 | Lees meer
Melanie Achie ondertekent haar diploma.
Regionaal nieuws

Iedereen (het UWV, LeerwerkLoket Utrecht, Calibris –advies en MBO Utrecht) draagt een steentje bij en Melanie………… heeft een baan in de Zorg!

08-05-2019 | Lees meer
Logo Werk voor iedereen!
Regionaal nieuws

It’s a deal!, werd er 15 april op dealmakersdag, een aantal keren geroepen.
Deals tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Deals met afspraken en samenwerkingsverbanden over samen investeren, over nieuwe vormen van opleiden, over hoe we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gaan toeleiden naar toekomstbestendig werk, over hoe we jongeren in contact brengen met techniek en over hoe we ons positioneren als stad met werkgelegenheid voor de toekomst. Samen met een aantal wethouders werden de deals bekrachtigd.

06-05-2019 | Lees meer
Logo's Leren en Werken en Leerwerkloket / scherm en persoon
Regionaal nieuws

“Als je Beweegt word je minder snel Geraakt”, met deze subtitel organiseert het LeerwerkLoket Utrecht een aantal bijeenkomsten voor werkgevers en professionals over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de regio Utrecht.

27-03-2019 | Lees meer
Regionaal nieuws

Er zijn grote verschillen tussen de arbeidsmarktposities van gediplomeerden van bol3- en bol4-studierichtingen. Dit blijkt uit onderzoek waarin 49 studierichtingen met elkaar zijn vergeleken. Gediplomeerden van bol4 Operationele techniek hebben de gunstigste  arbeidsmarktpositie, terwijl gediplomeerden van bol3 Bedrijfsadministratief juist de minst gunstige arbeidsmarktpositie hebben.

28-02-2019 | Lees meer

Pagina's