> Jongerenmiddag Defensie 27 mei 2015

Jongerenmiddag Defensie 27 mei 2015

Sporten Jongerenmiddag defensie

Het is inmiddels de vierde keer dat deze Jongerenmiddag wordt georganiseerd.
De Jongerenmiddagen Defensie worden georganiseerd door de WerkgeversServicepunten en Leerwerkloketten in de regio Amersfoort, Utrecht, Hilversum en Almere.

Het doel is om werkzoekenden jongeren attent te maken op de arbeidsmogelijkheden bij de krijgsmacht.
Hassan Kaddouri van het WSP Utrecht-Midden en Erik de Graaf van het Leerwerkloket Utrecht en het Leerwerkloket regio Amersfoort: ”Met jaarlijks zo’n 3.000 vacatures is Defensie een kansrijke werkgever”.

 

Voorlichting

Deze middag was een kennismaking met Defensie over de volle breedte. Zowel de Landmacht als  Luchtmacht, Marine en de Marechaussee was in Amersfoort vertegenwoordigd. Na een plenaire voorlichting en voorlichting per krijgsmachtonderdeel marcheerden de deelnemers naar de stormbanen om daar opdrachten uit te voeren onder leiding van een sergeant majoor.

 

Belangstelling

Met 100 aanwezigen (60 deelnemers en 40 ouders) was er veel belangstelling voor deze middag.
Het maximum aantal deelnemers van 60 deelnemers was al meer dan een week voor de Jongerenmiddag bereikt. Na de stop op de inschrijvingen zijn er nog bijna 100 aanmeldingen binnengekomen. Deze kandidaten worden niet helemaal teleurgesteld want de volgende Jongerenmiddag staat al gepland op woensdag 16 september 2015. Een groot aantal kandidaten heeft zich hiervoor inmiddels aangemeld. Er zijn nog plaatsen beschikbaar.
Aanmelden is mogelijk via: defensiejongeren@lerenenwerken.nl