> Team Leerwerkloket Utrecht

Team Leerwerkloket Utrecht

Jaco Ermstrang, projectleider

Jaco Ermstrang is mijn naam. Sinds 2017 ben ik als projectleider betrokken bij het Leerwerkloket Utrecht. Ik ben vanuit het mbo-onderwijs naar het Leerwerkloket gedetacheerd. In het onderwijs heb ik vooral binnen het management geopereerd. De laatste jaren met name voor de niveau 1 en 2 opleidingen. Ik zet me in het bijzonder in voor mensen waarvoor het vinden van een geschikte opleiding en/of baan niet zo vanzelfsprekend is. Of je nu man, vrouw, jong of wat ouder bent, ik adviseer je graag over passend werk en opleiding. Ik denk in mogelijkheden en talenten. Maar eigen initiatief vind ik  hierbij belangrijk. “Wees immers regisseur over je eigen leven “.

Mijn belangrijkste rol bij het Leerwerkloket Utrecht is om het netwerk dat ik de afgelopen jaren heb opgebouwd  binnen het onderwijs te verbinden met de arbeidsmarkt in de regio Midden Utrecht. Nieuwe initiatieven op te zetten, of aansluiten bij reeds bestaande. Kansen creëren voor schoolverlaters, werkzoekenden, maar ook werkenden, die zich willen oriënteren op hun verdere loopbaan. Of wel het steeds meer mensen aan werk en opleiding te helpen door het bij elkaar brengen van vraag en aanbod.

Erik de Graaf, bedrijfsadviseur

Mijn naam is Erik de Graaf, sinds 2008 ben ik onder meer bedrijfsadviseur bij het Leerwerkloket Utrecht. Daarnaast werk ik ook bij Leerwerkloketten in andere arbeidsmarktregio’s en ben ik landelijk adviseur Leerwerkloketten bij het landelijk Team Leerwerkloketten.

Mijn belangrijkste rol bij het Leerwerkloket Utrecht is om werkgevers te adviseren over het opleiden van zij-instromers en/of werknemers en de financiering hiervan.

Mijn adviezen plaats ik in het perspectief van Leven Lang Ontwikkelen, de HRM vraagstukken van de werkgever en de arbeidsmarktontwikkelingen in de branche en regio.

De grootste voldoening van mijn werk is dat alle betrokken er beter van worden; “wij maken iedereen blij!”

De werkzoekende heeft een leerbaan en de werkgever heeft de juiste medewerker. Ook de opleider wordt er blij van. Bij uitkeringsgerechtigde kandidaten is ook de klantmanager en de uitkerende instantie tevreden. En vergeet niet het maatschappelijk rendement voor de maatschappij als geheel.

Ali Benaissa, loopbaanadviseur

Ik ben Ali Benaissa  en als loopbaanadviseur werkzaam voor Het Leerwerkloket Utrecht..

Na jarenlange ervaring in verschillende adviseursfuncties bij UWV Werkbedrijf en haar voorlopers  ben ik in 2011 gevraagd voor het Leerwerkloket. Sindsdien werk ik er met veel plezier..

De loopbaan blijft constant in beweging in onze snel veranderende wereld. Een snel veranderende wereld betekent ook, blijven ontwikkelen om jezelf aantrekkelijk te houden voor de arbeidsmarkt.

Het is daarom noodzaak je eigen loopbaan zo nu en dan onder de loep te nemen en jezelf af te vragen of je nog de juiste koers vaart en of je nog de dingen doet die je leuk vind om te doen.

Het is belangrijk om leer- en werkplezier te hebben en te behouden. Daarom is het goed om op momenten je loopbaan te evalueren en waar nodig je doelen en mogelijkheden bij te sturen.

Gemotiveerd en aandachtig zal ik luisteren en meedenken naar vragen in je zoektocht en loopbaan. Samen gaan we kijken en de mogelijkheden onderzoeken. Door kennis van de arbeidsmarkt, scholingsmarkt en mijn uitgebreide netwerken, wil ik je daarbij ondersteunen. Mijn motto is dan ook: Ieder mens heeft unieke talenten, ontwikkel dat talent. En doe wat je echt wil en wat bij je past, wel binnen de realiteit van de arbeidsmarkt!.

Anja van Leeuwen, communicatie

Tekst