> Soldaat Genie BBL 2 (NIEUW)

Soldaat Genie BBL 2 (NIEUW)

Basisinformatie

Type traject: 
BBL
Functieomschrijving: 

De opleiding VeVa Genie duurt 24 maanden en is gebaseerd op de civiele vakopleiding Service Medewerker Gebouwen (SMG, crebo nr: 23010). Je volgt deze opleiding via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Je wordt aangesteld als militair bij Defensie en komt te werken bij het onderdeel “de Genie” van het Commando Landstrijdkrachten. Je krijgt 1 dag per week praktische theorie en de overige 4 dagen leer je in de praktijk, door te werken aan genie-opdrachten. Je krijgt, net als alle beroepsmilitairen, een legeruniform. Indien je te ver woont van de opleidingslocaties Vught of Wezep, kun je blijven overnachten op de kazernes. Je dient er rekening mee te houden dat je wel eens een weekend of een aantal schooldagen op oefening bent. Tijdens de gehele opleidingsperiode  wordt ook veel aandacht besteed aan sport en fitness, om je fit te krijgen en houden. Je sluit met het ROC een onderwijsovereenkomst af en met Defensie en het  Regionaal Opleidingscentrum (ROC) een praktijkovereenkomst

Beroepseisen

 • je hebt een vmbo-diploma ,een overgangsbewijs van havo/vwo 3 naar havo/vwo 4
 • je hebt een geldig en Nederlands paspoort of - identiteitsbewijs
 • je bent minimaal 17 jaar op de dag van aanvang opkomst
 • je hebt een goede fysieke conditie  
 • je hebt verantwoordelijkheidsgevoel
 • je durft initiatief te nemen
 • je kunt goedin een team werken
 • je hebt een goede oog- en handcoördinatie
 • je bent handig en hebt interesse in techniek

De maximale leeftijd is 27 jaar en 11 maanden!

De opleiding

Naast de opleiding tot basis beroepsmilitair wordt ook de basis gelegd voor je optreden als Soldaat Genie. Je leert werkzaamheden voor te bereiden, uit te voeren en te onderhouden aan constructies. In de opleiding wordt ook veel aandacht besteed aan persoonlijke vorming en lichamelijke conditie. Je leert de juiste beroepshouding toe te passen, verantwoordelijkheden te nemen, zelfstandig te werken en door te zetten. Onderdelen zijn kaartlezen, waarnemen, wegversperringen aanbrengen, hindernissen opruimen, verbindingen maken, militaire EHBO, hygiëne en preventieve gezondheidszorg. Deze lessen worden verzorgd door docenten met een defensie-achtergrond en militaire instructeurs van Defensie. De opdrachten die je uitvoert worden bijgehouden in een werkmap (portfolio). Daarmee toon je aan wat je geleerd hebt. Aan het eind van de opleiding laat je, door middel van een proeve van bekwaamheid, zien wat je geleerd hebt. 

Voorwaarden om aangesteld (mee te mogen doen) te worden

 • je dient een positief advies te krijgen van het psychologisch onderzoek (PO), uitgevoerd door Defensie 
 • je dient een positief advies te krijgen van het medisch onderzoek (MO), uitgevoerd door Defensie (wordt na PO bepaald)
  De keuringen vinden plaats in Amsterdam en duren 1 dag
 • je dient een verklaring van Geen Bezwaar (VGB) te verkrijgen, op basis van een antecedentenonderzoek, uitgevoerd door de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) 
 • je dient bij aanvang van je opleiding een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te kunnentonen

Startdatum

De opleiding start in februari 2019.

Beperkt aantal opleidingsplaatsen

Voor de start van februari 2019 zijn er 80 opleidingsplaatsen (40 in Noord en 40 in Zuid) beschikbaar. 

Kosten opleiding

Defensie betaalt alle leermiddelen en het schoolgeld.

Loon

Je start in de rang van Soldaat 3, na positief afronden van het 1ejaar wordt je Soldaat 2 en na het positief afronden van de hele opleiding wordt je Soldaat 1. Je hebt een werkweek van 38 uur en je ontvangt elke maand je loon van Defensie. Dit is voor  Soldaat 3 minimaalbruto € 988,- per maand (vanaf17 jaar).Je krijgt bovenop je loon een maandelijkse toelage voor extra beslaglegging (VEB, (9,3%), vakantiegeld (8% ) en een eindejaarsuitkering (6.3%). Als je bent aangesteld bij defensie val je onder het Algemene Militaire Ambtenaren Reglement (AMAR). 

Extra aanstellingspremie & rijbewijspremie (geldend voor 2019)

Als je het eerste opleidingsjaar positief afrondt (in bezit bent van AMO certificaat) ontvang je een éénmalige premie van bruto € 3500 bruto en maximaal €2000 euro bijdrage voor je rijbewijskosten. Je ontvangt dit aan het einde van je dienverplichting. De exacte voorwaarden krijg je te horen als je bent aangesteld.

Opleidingslocaties Noord en Zuid

Van Brederode kazerne in Vughtof Prinses Margriet Kazerne in Wezep  

Situatie van doelgroep: 
Werkend
Scholier
Voortijdig schoolverlater
AG (WAO, WIA, WGA, Wajong, ZW)
Participatiewet
WW
NUG (Niet-UitkeringsGerechtigde)
Starter

Opleidingstraject

Startdatum: 
Februari 2019
Financiering traject: 
Defensie betaalt alle leermiddelen en het schoolgeld.

Toelatingseisen

Opleidingsniveau: 
VMBO-diploma ,een overgangsbewijs van HAVO/VWO 3 naar HAVO/VWO 4
VOG vereist: 
Ja
Verklaring van Geen Bezwaar vereist: 
Ja

Dienstverband

Meer informatie: 

Informatie

Informatie over deze vacature kunt u verkrijgen bij het Leerwerkloket  Utrecht, Ali Benaissa, tel 06-549 70 139.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door het opsturen van uw cv en korte motivatiebrief.
Dit kunt u sturen naar utrecht@lerenenwerken.nl onder vermelding van de functie waarvoor u solliciteert.