> Scholingsvouchers voor werkzoekenden

Scholingsvouchers voor werkzoekenden

De voucher is speciaal bedoeld voor een groep werkzoekenden die vaak buiten allerlei regelingen vallen. Voor jongeren is er bijvoorbeeld het actieplan jeugdwerkloosheid en voor ouderen de 50+ regeling. Stichting Studiefonds Bundel wil daarom juist voor die tussengroep iets extra’s doen.

De voucher kan gebruikt worden om een opleiding of een deel van de kosten van een opleiding te betalen. Voorwaarde is wel dat de opleiding arbeidsmarktrelevant is. Dat betekent dat de opleiding moet aansluiten bij de vraag die er op dit moment op de arbeidsmarkt is. Een goed voorbeeld is het certificaat voor heftrucchauffeur. Op dit moment zijn er in de logistiek wel weer banen, maar voor het werken met een heftruck is een dergelijk certificaat een vereiste. Bundel werkt nauw samen met het Leerwerkloket Utrecht. Zo wordt de opleiding waarvoor de voucher ingezet wordt door het Leerwerkloket Utrecht beoordeeld.

Naast de leeftijdseis zijn er nog andere voorwaarden. Omdat de vouchers zich richt op mensen met enige afstand tot de arbeidsmarkt, mag de kandidaat geen startkwalificatie hebben. Je hebt een startkwalificatie als je een MBO-opleiding op niveau 2 hebt of als je een HAVO-diploma (of hoger) hebt. Verdere voorwaarden staan op de website van Stichting Studiefonds Bundel: www.bundel.nl  Hier vindt men ook het aanvraagformulier. 

Categorieën: