> Scholings Waardebon

Scholings Waardebon

De Scholings Waardebon van STOOF heeft een waarde van € 500,- inclusief BTW die ingezet kan worden voor een cursus of opleiding. U beslist geheel zelfstandig welke opleiding u wilt volgen. De opleiding moet wel arbeidsmarktrelevant zijn. Dat betekent dat de opleiding nuttig moet zijn voor uw loopbaan.

Voorwaarden in het kort

U behoort tot de één van de onderstaande doelgroepen:

  • U bent een jongere tot 28 jaar en
  • U heeft geen hoger scholingsniveau dan mbo 4 en
  • U bent op zoek naar werk.

OF

  • U staat ingeschreven in het doelgroepenregister en
  • U heeft geen hoger scholingsniveau dan mbo 4 en
  • U bent op zoek naar werk.

Hoe werkt het?

Als u aan de voorwaarden voldoet en een waardebon wilt aanvragen kunt u een mail sturen naar het Leerwerkloket Utrecht email; utrecht@lerenenwerken.nl

Landelijk zijn er 300 Scholings Waardebonnen van STOOF beschikbaar.

De aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Wacht dus niet te lang met aanvragen want op is op!

Leerwerkloket Utrecht

M           06-54970139
E             utrecht@lerenenwerken.nl