> Programma Leren en Werken krijgt structurele financiering

Programma Leren en Werken krijgt structurele financiering

Pictogrammen handjes contact geld ontvangen

Na een positieve evaluatie van het programma Leren en Werken heeft de ministerraad besloten om het programma structureel te financieren. Het programma is sinds 2009 herhaaldelijk verlengd. Nu krijgt het programma budget toegezegd voor een langere periode.

In opdracht van het Ministerie van SZW verbeteren de Leerwerkloketten de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt door de combinatie van leren en werken te stimuleren. De dienstverlening van de loketten is gericht op werkzoekenden, werknemers, scholieren én werkgevers. Dit zullen ze in de toekomst blijven doen.

Leerwerkloketten zijn regionale samenwerkingsverbanden tussen onderwijs, gemeente en UWV.  Meer over Leren en Werken en de Leerwerkloketten is te vinden op www.lerenenwerken.nl

Bron: intranet UWV

Categorieën: