> Nieuws

Nieuws

Sporten Jongerenmiddag defensie
Regionaal nieuws

Defensie heeft jaarlijks ruim drieduizend leerwerkbanen beschikbaar om jongeren te laten instromen.
Daarom besteden in verschillende regio’s de Leerwerkloketten extra bekendheid aan de arbeidsmogelijkheden bij Defensie.

02-10-2015 | Lees meer
Regionaal nieuws

Stichting Studiefonds Bundel stelt voor de laatste maanden van 2015 een scholingsvoucher van € 500 ter beschikking voor werkzoekenden die tussen de 27 en 50 jaar zijn. De scholingsvoucher kan ingezet worden om een cursus of anderszins een opleiding te betalen. Er zijn wel een aantal voorwaarden aan de voucher verbonden.

20-08-2015 | Lees meer
Sporten Jongerenmiddag defensie
Regionaal nieuws

Op woensdagmiddag 27 mei is op de Bernhardkazerne in Amersfoort de Jongerenmiddag Defensie gehouden.

06-06-2015 | Lees meer
Careerclub poster
Regionaal nieuws

Vanaf half februari zoeken wij 200 werkzoekenden die meedoen aan de Career Club.

15-04-2015 | Lees meer
Kalender
Regionaal nieuws

Het jaarverslag van het leerwerkloket Utrecht 2014

15-04-2015 | Lees meer

Pagina's