> Jongerenmiddag Defensie

Jongerenmiddag Defensie

Op woensdagmiddag 22 november wordt speciaal voor jongeren op de Bernhardkazerne in Amersfoort een Jongerenmiddag Defensie georganiseerd.

Deze Jongerenmiddag wordt georganiseerd door de Werkgeversservicepunten en de Leerwerkloketten in Amersfoort, Utrecht en Hilversum in samenwerking met Defensie en ROC Midden Nederland.

Eerst krijgt men algemene voorlichting over werken bij Defensie en daarna voorlichting over de krijgsmachtsonderdelen Koninklijke Marine, Koninklijke Marechaussee, Koninklijke Luchtmacht en Koninklijke Landmacht. De middag wordt afgesloten met een exercitie les en opdrachten.

Gezien de aard van de werkzaamheden kunnen alleen jongeren van 17 tot 27  jaar met de Nederlandse nationaliteit in aanmerking komen voor een militaire functie bij Defensie.
Bovendien moet men in het bezit zijn van minimaal een VMBO diploma en in aanmerking komen voor een VGB (Verklaring Geen Bezwaar).

Jongeren die nog te jong zijn of nog niet aan de instroomeisen voor Defensie voldoen, kunnen eventueel instromen in de VEVA opleidingen van ROC Midden Nederland. De VEVA opleidingen zijn ook op de Jongerenmiddag Defensie aanwezig.

De minimumleeftijd voor deelname aan de Jongerenmiddag is 15 jaar!

Aanmelden is niet meer mogelijk

Het maximum aantal deelnemers is bereikt. Daarom kunnen we je niet op de deelnemerslijst plaatsen. 
Als jij dat wilt kun je jouw gegevens via het formulier bij ons achterlaten.
We registreren jouw gegevens en zullen je informeren over de Jongerenmiddagen Defensie in 2018.