> Autoschadehersteller

Autoschadehersteller

Basisinformatie

Type traject: 
Leerwerkbaan
Functieomschrijving: 

Je wordt opgeleid tot “basis” schadehersteller bij de Carflex Academy te Zeist.
Na de opleiding wordt je geplaatst bij een Automotive bedrijf. 
(maximale afstand 30 - 40 km).

De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd

 • Werkorder lezen
 • Auto wassen
 • Schade inventariseren
 • Demonteren van onderdelen
 • Vervangen van onderdelen
 • Plaatwerk repareren, richten, uitdeuken
 • Voorbewerken (schuren, plamuren, spuiten)
 • Opbouwen
 • Afleveren (lakcorrecties uitvoeren en poetsen)

Je volgt gedurende 4 weken een dagcursus basis schadeherstel bij de Carflex Academy te Zeist. De cursus wordt afgesloten met een proef van bekwaamheid. Gedurende de opleidingsperiode blijven de kandidaten in de uitkeringssituatie. Na afloop van de opleidingsperiode volgt een proefplaatsing van twee maanden bij Carflex. Bij gebleken geschiktheid krijgt de kandidaat na afloop van de proefplaatsing een contract van minimaal 6 maanden aangeboden.
Tijdens dit half jaar worden de kandidaten verder geschoold door het VOC met 6 of 7 specialistische cursussen. Er is een mogelijkheid dat het detacheringscontract met een half jaar verlengd wordt waarbij de kandidaat de mogelijkheid krijgt om nog een keer 6 of 7 specialistische cursussen te volgen.

Aanbieder: 
Carflex Academy te Zeist
Situatie van doelgroep: 
Participatiewet
WW

Opleidingstraject

Naam opleider: 
Carflex Academy/Vakopleiding Carrosseriebedrijf VOC
Naam opleiding: 
Basis autoschadehersteller
Duur opleiding: 
4 weken en vervolgens een half jaar specialistische cursussen.
Startdatum: 
doorlopend om de vier weken
Soort diploma: 
Proeve van bekwaamheid VOC

Toelatingseisen

Opleidingsniveau: 
LBO werk- en denkniveau.
Rijbewijs: 
B
Competenties: 
 • Passie voor auto’s en de automotive sector  en beschikken over technische affiniteit!
 • Doorzettingsvermogen;
 • Fulltime beschikbaar;
 • Proactief;
 • Flexibel;
 • Resultaat gericht;
 • Sociaal vaardig;
 • Klantvriendelijk.
Vaardigheden: 

Dienstverband

Duur dienstverband: 
De arbeidsovereenkomst is voor minimaal 6 maanden met uitzicht op verlenging.
Meer informatie: 

Kosten opleiding

De reiskosten gedurende opleiding zijn niet voor rekening van de werkgever. Gedurende de opleidingsperiode blijven de kandidaten in de uitkeringssituatie.
Na de opleiding word je ingezet in de praktijk. Voor WW gerechtigde kandidaten wordt hiervoor een proefplaatsing van maximaal  2 maanden ingezet.
De kosten voor de opleiding (€2.500,-) worden voor de WW kandidaten in zijn geheel gedragen door Carflex.
Voor bijstandsgerechtigde kandidaten worden met de betreffende gemeente afzodnerlijke afspraken gemaakt.

Vaardigheden

Computervaardigheid: basiskennis van de PC.
Taalvaardigheid;  goede Nederlandse spreekvaardigheid; taalniveau  (B1).

Aanstelling

Streefaanstelling is 38 uur.

Ingangsdatum dienstverband

Met ingang van de afrondingsdatum per trainingsdatum word je ingezet in de praktijk.

Locatie van de opleiding

Zeist.

Werklocatie

De werkzaamheden worden uitgevoerd bij een inlener in de regio rond de eigen woonplaats.               

Informatie

Informatie over deze vacature kunt u verkrijgen bij het Leerwerkloket  Utrecht, Jaco Ermstrang, tel 06-519 81 324. (Bereikbaar van ma t/m donderdag)

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door het opsturen van uw cv en korte motivatiebrief.
Dit kunt u sturen naar utrecht@lerenenwerken.nl onder vermelding van de functie waarvoor u solliciteert.