> Aanmelden voorlichting werken bij Defensie 20 september 2017

Aanmelden voorlichting werken bij Defensie 20 september 2017

Op woensdagmiddag 20 september wordt speciaal voor jongeren op de Bernhardkazerne in Amersfoort een Jongerenmiddag Defensie georganiseerd.

Deze Jongerenmiddag wordt georganiseerd door de Werkgeversservicepunten en de Leerwerkloketten in Amersfoort, Utrecht en Hilversum in samenwerking met Defensie en ROC Midden Nederland.

Eerst krijgt men algemene voorlichting over werken bij Defensie en daarna voorlichting over de krijgsmachtsonderdelen Koninklijke Marine, Koninklijke Marechaussee, Koninklijke Luchtmacht en Koninklijke Landmacht. De middag wordt afgesloten met een sportieve uitdaging in groepsverband.

Gezien de aard van de werkzaamheden kunnen alleen jongeren van 17 tot 27  jaar met de Nederlandse nationaliteit in aanmerking komen voor een militaire functie bij Defensie.
Bovendien moet men in het bezit zijn van minimaal een VMBO diploma en in aanmerking komen voor een VGB (Verklaring Geen Bezwaar).

Jongeren die nog te jong zijn of nog niet aan de instroomeisen voor Defensie voldoen, kunnen eventueel instromen in de VEVA opleidingen van ROC Midden Nederland. De VEVA opleidingen zijn ook op de Jongerenmiddag Defensie aanwezig.

De minimumleeftijd voor deelname aan de Jongerenmiddag is 15 jaar!

Aanmelden

Jongeren kunnen zich voor deze voorlichtingsmiddag uiterlijk vrijdag 15 september opgeven door  het aanmeldformulier in te vullen op de website van het Leerwerkloket Utrecht.

De aanmeldingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

In verband met de beperkte capaciteit mogen kandidaten maar 1 ouder of andere begeleider meenemen. Ook deze aanmeldingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

De Jongerenmiddag Defensie van 20 september is vol

Helaas is de bijeenkomst vol. Je kan je nog wel aanmelden voor de wachtlijst.

 

De minimumleeftijd voor deelname aan de Jongerenmiddag is 15 jaar! Je bent maximaal 26 jaar. Heb je gestudeerd aan de universiteit, dan geldt deze leeftijdsgrens niet.
Indien van toepassing!
Indien van toepassing!
Indien van toepassing!
Indien van toepassing!