> Aanmelden Oriëntatiemiddag Defensie 2 oktober 2019

Aanmelden Oriëntatiemiddag Defensie 2 oktober 2019

Oriëntatiemiddag Defensie

Op woensdagmiddag 2 oktober vindt op de Bernhardkazerne in Amersfoort de Oriëntatiemiddag Defensie plaats. De organisatie van deze middag ligt in handen van UWV, Defensie en Leren en Werken in samenwerking met het WerkgeversServicepunt en ROC Midden Nederland.

Tijdens de oriëntatiemiddag krijgen deelnemers voorlichting over werken bij Defensie en specifiek de krijgsmachtsonderdelen Koninklijke Marine, Koninklijke Marechaussee, Koninklijke Luchtmacht en Koninklijke Landmacht. De middag wordt afgesloten met een sportieve uitdaging in groepsverband

Gezien de aard van de werkzaamheden komen alleen mensen met Nederlandse nationaliteit in aanmerking voor een militaire functie bij Defensie. Daarnaast moet men in het bezit zijn van minimaal een VMBO diploma en in aanmerking komen voor een VGB (Verklaring Geen Bezwaar).
De minimumleeftijd voor het deelnemen aan de oriëntatiemiddag is 16 jaar.

Kandidaten die nog niet aan de instroomeisen van Defensie voldoen, kunnen eventueel instromen in een van de VEVA opleidingen (Veiligheid & Vakmanschap) van een ROC bij jou in de buurt. Met VEVA combineer je een mbo-opleiding met praktijkweken bij de Marine, Landmacht of Luchtmacht. Op de oriëntatiemiddag zijn vertegenwoordigers van de VEVA opleidingen aanwezig.

Aanmelden

Aanmelden voor deze voorlichtingsmiddag kan door uiterlijk zaterdag 28 september het aanmeldformulier in te vullen op de website van het Leerwerkloket Utrecht. Let op: er is een beperkt aantal plekken beschikbaar. Aanmeldingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. In verband met een beperkte capaciteit van de locatie mogen kandidaten maximaal één ouder of andere begeleider meenemen.

In de bijlage is de flyer van de Oriëntatiemiddag Defensie opgenomen.

Aanmelden kan tot en met maandagochtend 30 september, 11.00 uur!


Indien u geen mailberichten van ons wilt ontvangen kunt u een bericht sturen naar utrecht@lerenenwerken.nl.
Op dit evenement is het Privacystatement voor UWV evenementen van toepassing. 

Aanmelden is helaas niet meer mogelijk.

De minimumleeftijd voor deelname aan de Oriëntatiemiddag Defensie is 16 jaar!
Indien van toepassing!
Indien van toepassing!
Voor meer informatie kijk op de pagina Privacystatement voor UWV evenementen